พ่อพันธุ์

BOSS
TH.RUS.RKF.CH.STARNEOS FAVORIT แชมป์ ประเทศไทย รัสเซีย และคลับรัสเซีย นำเข้าจากประเทศรัสเซีย
รายละเอียด
FINNIGAN
BALINOR BAND FINNIGAN นำเข้าจากประเทศรัสเซีย
รายละเอียด
PATRICE
THCH.PACIFIC COAST BELLA MARE แชมป์ ประเทศไทย นำเข้าจากประเทศโปแลนด์
รายละเอียด
JOHNNY
TH.CH.GREEN-CORNER RAYONG ``JOHNNY“ แชมป์ ประเทศไทย
รายละเอียด
BOBBY
TH.CH.GRANDDREAM MADE IN USA. แชมป์ ประเทศไทย นำเข้าจากประเทศ
รายละเอียด

พ่อพันธุ์

Picture1

BOBBY

TH.CH.GRANDDREAM MADE IN USA. แชมป์ ประเทศไทย นำเข้าจากประเทศ

Picture2

BOSS

TH.RUS.RKF.CH.STARNEOS FAVORIT แชมป์ ประเทศไทย รัสเซีย และคลับรัสเซีย นำเข้าจากประเทศรัสเซีย
Picture3

FINNIGAN

BALINOR BAND FINNIGAN นำเข้าจากประเทศรัสเซีย
Picture4

PATRICE

THCH.PACIFIC COAST BELLA MARE แชมป์ ประเทศไทย นำเข้าจากประเทศโปแลนด์
Picture5

JOHNNY

TH.CH.GREEN-CORNER RAYONG “JOHNNY“ แชมป์ ประเทศไทย